VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Животните с козина: Страдание в името на модата


Безброй животни страдат и умират, за да бъдат превърнати в кожени палта или други аксесоари.


Кожената индустрия – глобален бизнес

© FOUR PAWS

85 процента от кожите с косъм на пазара идват от животни, държани във ферми, а останалите – от лов, често с капани. През 2009 г. приблизитено 100 милиона животни са били държани и убити в ужасяващи условия. Повечето ферми за кожа с косъм се намират в Европа и Китай. Китай се превърна в най-големият производител на кожа с естествен косъм в света, а Азия е важен играч в търговията с нея.

В Европейския съюз все още има повече от 7200 ферми за кожа с косъм, предимно в Дания, Финландия и Холандия. Европейските ферми произвеждат около 35 милиона кожи от норка и два милиона кожи от лисица на година.


Фермите за кожа с косъм - страдание без край

© FOUR PAWS

Милиони диви животни като норки, лисици и миещи мечки се развъждат и отглеждат в ужасни условия. Натъпкани в тесни клетки, тези животни живеят в непрекъснат стрес.

Клетките се вдигат в дълги редици на около половин метър от земята. Изпражненията и урината падат през мрежата отдолу, за да се пази козината им чиста. Тези животни имат много чувствително обоняние и прекарват живота си, подложени на непоносима смрад. Чувствителните им лапички често се нараняват в резултат от мрежестия под на клетките. Освен решетките, в тези клетки няма други конструкции.

Повечето „пухкави” животни са единаци по природа и обикалят огромни територии. Отглеждането в тесни клетки е изключително неприятно за тях. Те имат същите инстинкти като своите събратя в природата, но нямат възможност да се държат, както биха се държали в естествената си среда. Те не могат да се катерят, да копаят, да ловуват или да плуват.

Много от животните демонстрират сериозни нарушения в поведението, включително канибализъм и самонараняване. След месеци на вегетиране в клетките, животните биват убити чрез обгазяване, електрически шок или отровни инжекции в процеса на тъй нареченото „дране на кожата”.


Ловуването с капани – ненужно и жестоко

Всяка година с капани се хващат милиони червени лисици, миещи мечки и бобри. Капани все още се използват в САЩ, Канада и Русия. Те са брутални, но не увреждат сериозно козината. Състоят се от две метални скоби със зъби, които се затварят, когато животното стъпи отгоре. Заловените животни умират от изтощение или безпомощност, или си изгризват прищипания крайник и умират от загубата на кръв. Ако някое животно случайно оцелее, то бива брутално убито от човека, поставил капана.


печат