VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Ситуацията в Европа


Има огромни разлики между националните наредби относно животните за кожа. В световен мащаб повечето животни, които се отглеждат за кожа с косъм, не се защитават достатъчно или изобщо. Няколко европейски държави са въвели образцови наредби.


© R&D

През 1999 Съветът на Европа отправи препоръка относно отглеждането на животните във фермите за кожа. За съжаление тя не е достатъчна, тъй като позволява държането на животни в тесни клетки. Освен това се толерират решетъчните подове и липсата на възможности за катерене, копаене или плуване.

В много европейски държави няма други норми за фермите за кожа с косъм. Няколко страни, обаче, дават пример, като защитават животните със строги национални регулации:

  • В Австрия и Великобритания фермите за кожи с естествен косъм са забранени
  • България също е забранила производството на кожа с косъм, както и вноса и износа на такива кожи (само кожи, не продукти).
  • Швейцарският закон за защита на животните гласи, че дивите животни като норки и лисици трябва да бъдат отглеждани в условия, в каквито биха живели в зоопарк. Техните изисквания, обаче, са толкова високи, че в Швейцария вече няма ферми за кожа с косъм.
  • В Холандия отглеждането на лисици и чинчили за производство на кожа с косъм е забранено. Норките, най-важните животни за кожа в Холандия, не са достатъчно защитени.
  • Един успех на защитниците на животните: в ЕС вносът и търговията с тюленска кожа, както и с кожа от кучета и котки, са забранени.

печат