VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

За нас


Визията ни e за един по-добър свят, в който животните не са подложени на страдание.  Ние възприемаме себе си като защитници на онези, които не могат да издигнат своя глас сами, а именно – животните. В основата на нашата концепция стои уважението към всички форми на живот и дълбокото убеждение, че всеки жив организъм има правото на коректно отношение и достоен живот, който да отговаря на нуждите му. Животните са съзнателни същества със субективно възприятие за света. Ние, хората, носим отговорност за тях.

 

За нас целите - защита на животните, безопасност на хората и опазване на природата са неразривно свързани. Ето защо, ние сме солидарни с всички онези, които използват мирни и законни средства, за да постигнат хармонично съжителство, както помежду си, така и с околната среда. Като организация за защита на животните, ние се стремим да дадем своя принос за постигането на тази цел.печат