VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Офиси


Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ е международна благотворителна организация, работеща в сферата на защита на животните. ЧЕТИРИ ЛАПИ е основана в Австрия през 1988 г. и понастоящем разполага с представителства в Австрия,  Белгия, Германия, Швейцария, Румъния, България, Холандия, Великобритания и Унгария. Дейността ни не е географски ограничена.

 

През 2003 г. беше създадена ЧЕТИРИ ЛАПИ Интернешънъл, за да могат да бъдат посрещнати предизвикателствата на защитата на животните в международен план. В Европа нерядко закони и директиви, приети на ниво ЕС и засягащи пряко правата на животните, не се приемат от отделните страни-членки. За ЧЕТИРИ ЛАПИ е изключително важно да участва в процеса на вземане на решения в Брюксел, независимо дали чрез представителство в съответните органи, лобиране или мирни протести.

 

Най-важната цел е да бъдат убедени отделните страни-членки на ЕС да приемат закони и директиви, касаещи правата на животните и да ги прилагат. В отделните страни представителствата на ЧЕТИРИ ЛАПИ се стремят да съдействат това да стане по лесен и ефективен начин.печат